वियतनामी उपनाम वियतनामी उपनाम

सबसे आम वियतनामी उपनाम

 1. Nguyen (21229198)
 2. Tran (6815931)
 3. Le (5699384)
 4. Pham (4540050)
 5. Hoang (2469321)
 6. Vu (2416772)
 7. Phan (1880055)
 8. Bui (1864925)
 9. Vo (1570780)
 10. Huynh (1564597)
 11. Truong (1417525)
 12. Ngo (1391983)
 13. Duong (1218229)
 14. Dang (1124356)
 15. Do (1115083)
 16. Ha (1103206)
 17. Ho (1004453)
 18. Trinh (901795)
 19. Dinh (784007)
 20. Anh (656178)
 21. Doan (621804)
 22. Cao (617574)
 23. Hong (605861)
 24. Luong (597075)
 25. Lam (584060)
 26. Thi (582108)
 27. Dao (569255)
 28. O (564862)
 29. Hung (559168)
 30. Mai (535904)
 31. Van (529070)
 32. Ang (525817)
 33. Luu (523214)
 34. Thai (454721)
 35. Ly (427389)
 36. Thanh (410632)
 37. Phung (393061)
 38. Nam (365566)
 39. Ngoc (364142)
 40. Chu (345555)
 41. Ta (343115)
 42. Tu (340675)
 43. Vuong (326032)
 44. Lan (319525)
 45. Chau (317084)
 46. Son (311228)
 47. Minh (302442)
 48. Inh (294708)
 49. Ao (283570)
 50. To (259817)
 51. An (256889)
 52. Tan (254936)
 53. Phuong (252171)
 54. Tam (229882)
 55. Tung (225001)
 56. Nguye (224221)
 57. Yen (220446)
 58. Thuy (220446)
 59. Bao (218331)
 60. Thu (197995)
 61. Lee (193602)
 62. Kim (185956)
 63. Lai (173266)
 64. Quach (167734)
 65. Quan (164968)
 66. Trang (163342)
 67. Quang (163179)
 68. Dong (158624)
 69. Tong (156834)
 70. Tuan (145446)
 71. Ngan (145120)
 72. Lien (142517)
 73. Diep (140239)
 74. Trieu (139751)
 75. Huong (139426)
 76. Oan (136231)
 77. Linh (134545)
 78. Chung (126736)
 79. Dung (125109)
 80. Nhu (124994)
 81. La (124784)
 82. Tang (123320)
 83. Quoc (117604)
 84. Hue (116812)
 85. Hoa (114697)
 86. Xuan (114534)
 87. Bach (114209)
 88. Kieu (112745)
 89. Thao (109654)
 90. Viet (108515)
 91. Nghiem (108189)
 92. Nhat (108094)
 93. Duc (108027)
 94. Trung (107701)
 95. Han (106888)
 96. Duy (105424)
 97. Lu (102983)
 98. Khanh (102256)
 99. Ng (102007)
 100. Dam (98916)
 101. Than (97452)
 102. Quy (97452)
 103. Hai (96313)
 104. Giang (96150)
 105. Ba (93385)
 106. Tien (90456)
 107. Thach (89805)
 108. Tai (88829)
 109. Ong (88666)
 110. Diem (88504)
 111. Manh (88136)
 112. Huu (85389)
 113. Dieu (82647)
 114. Huyen (82484)
 115. Hua (81345)
 116. My (81183)
 117. Huy (79230)
 118. Hien (78417)
 119. Hang (78254)
 120. Chien (76302)
 121. Hao (74838)
 122. Thong (74187)
 123. Chi (73211)
 124. Hau (68818)
 125. Dai (68656)
 126. Du (66866)
 127. Cong (63937)
 128. Bi (63287)
 129. Vinh (62799)
 130. Loi (61985)
 131. Hoai (61866)
 132. Tieu (61823)
 133. Thien (61497)
 134. Uc (60196)
 135. Ton (60196)
 136. Au (58569)
 137. Nguyenthi (57267)
 138. Bang (57267)
 139. Nong (57267)
 140. Bich (57104)
 141. Hieu (56583)
 142. Long (55866)
 143. Vi (55803)
 144. Thang (55478)
 145. Chan (55152)
 146. Quynh (54536)
 147. Lieu (52224)
 148. A (51012)
 149. Nhan (49946)
 150. Phi (48645)
 151. Ninh (48482)
 152. Man (48319)
 153. Binh (47987)
 154. Phong (47668)
 155. Phu (47343)
 156. Trong (46530)
 157. Ngyen (45770)
 158. Sy (45716)
 159. Tham (45391)
 160. Be (45228)
 161. Dien (44577)
 162. Mac (44252)
 163. Kha (43601)
 164. Dau (43601)
 165. Nguyenvan (43276)
 166. Khong (42137)
 167. Su (41161)
 168. Phuc (40914)
 169. Am (40673)
 170. Vy (40347)
 171. Toan (39046)
 172. Loan (39046)
 173. The (38720)
 174. Bien (37744)
 175. Can (37744)
 176. Ma (37582)
 177. Nu (37476)
 178. Tram (36931)
 179. Tuong (36605)
 180. Bac (36443)
 181. Chen (36443)
 182. Liem (35955)
 183. Truc (35629)
 184. Tri (34816)
 185. Cuc (34653)
 186. Giap (34490)
 187. Lang (34490)
 188. Que (33352)
 189. Khuat (31237)
 190. Lo (30586)
 191. Lim (30423)
 192. Ngyuen (30178)
 193. Ban (29447)
 194. Song (29122)
 195. Tao (28959)
 196. Thieu (28634)
 197. Lin (27657)
 198. Kien (27332)
 199. Tuyet (27151)
 200. Luc (26844)
 201. Tho (26844)
 202. Meo (26681)
 203. Non (26193)
 204. Gia (25868)
 205. Sang (25868)
 206. Cam (25705)
 207. Tra (25380)
 208. Nhoc (25092)
 209. Ung (24729)
 210. Danh (24729)
 211. Loc (24241)
 212. Asd (23999)
 213. Khuong (23427)
 214. Cuong (23380)
 215. Li (23102)
 216. Khuc (22939)
 217. Nhok (22888)
 218. Uong (22777)
 219. Tun (22777)
 220. Phuoc (22455)
 221. Park (21801)
 222. Hoc (21638)
 223. Vien (21312)
 224. Banh (20987)
 225. Tat (20987)
 226. Thuong (20530)
 227. Khac (19986)
 228. Ngueyn (19881)
 229. Dat (19848)
 230. Tin (19848)
 231. Hoan (19360)
 232. Che (19360)
 233. Chang (19035)
 234. Vang (19035)
 235. Nham (18872)
 236. Lap (18872)
 237. Nguyenthanh (18547)
 238. Nguy (18221)
 239. Cung (18221)
 240. Nghuyen (18139)
 241. Hop (18059)
 242. Yang (18059)
 243. San (17896)
 244. Tranthi (17896)
 245. Wong (17733)
 246. Nhox (17617)
 247. Mong (17408)
 248. Luan (17245)
 249. Pho (17083)
 250. Nho (16757)
 251. May (16594)
 252. Hanh (15956)
 253. Khuu (15944)
 254. Yu (15944)
 255. Thy (15618)
 256. Nguyeng (15595)
 257. Wu (15293)
 258. Cau (15293)
 259. Huang (15293)
 260. Tinh (15112)
 261. Wang (14968)
 262. Qui (14968)
 263. Bo (14805)
 264. Vong (14479)
 265. Ky (14317)
 266. Lethi (14317)
 267. Choi (14154)
 268. Ngu (14154)
 269. Ni (13991)
 270. Da (13991)
 271. Sa (13991)
 272. Ke (13991)
 273. Phat (13666)
 274. Liu (13666)
 275. Lac (13666)
 276. Nhi (13627)
 277. Truon (13204)
 278. Tranvan (13178)
 279. Pro (13178)
 280. Xu (13015)
 281. Mach (12853)
 282. Sen (12853)
 283. Cu (12853)
 284. Sao (12853)
 285. Toi (12785)
 286. Sinh (12653)
 287. Sam (12527)
 288. Hu (12527)
 289. Chuong (12527)
 290. Dan (12527)
 291. Kang (12527)
 292. Coi (12202)
 293. Chuc (11876)
 294. Nguyn (11816)
 295. Ty (11714)
 296. Blue (11714)
 297. Nguoi (11693)
 298. Mau (11551)
 299. Bay (11551)
 300. Tay (11388)
 301. Thinh (11282)
 302. Khang (11226)
 303. Lun (11226)
 304. Nga (11184)
 305. Nguen (10900)
 306. On (10900)
 307. Lau (10900)
 308. Sun (10900)
 309. Chin (10900)
 310. Na (10871)
 311. Nha (10836)
 312. Pe (10738)
 313. Bon (10738)
 314. Men (10575)
 315. Cho (10575)
 316. Cai (10250)
 317. No (10250)
 318. So (10087)
 319. Zhang (10087)
 320. Yeu (9956)
 321. Thiem (9924)
 322. Ka (9924)
 323. Nhung (9810)
 324. Y (9776)
 325. Em (9761)
 326. Levan (9761)
 327. Teo (9761)
 328. Sau (9761)
 329. De (9599)
 330. Khoa (9550)
 331. Shin (9436)
 332. Lanh (9359)
 333. Thoi (9273)
 334. Ut (9228)
 335. Seo (9111)
 336. Fan (9111)
 337. Mui (9111)
 338. Thich (9111)
 339. Jung (9111)
 340. Sieu (8968)
 341. Suong (8948)
 342. Sales (8948)
 343. Cap (8948)
 344. Quyen (8797)
 345. Thuan (8793)
 346. Hiep (8770)
 347. Nghia (8526)
 348. Con (8460)
 349. Chiem (8460)
 350. Gau (8460)

अगर आप यहां हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने वियतनाम में 350 सबसे आम उपनामों को देखने का फैसला किया है। निश्चित रूप से आपने कुछ वियतनामी उपनामों के बारे में सुना होगा, लेकिन आप इस सूची में ऐसे उपनामों को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं जिन्हें आप नहीं जानते थे कि वियतनाम जैसे देश में इतने आम थे। इस सूची में हमने वियतनामी के बीच सबसे आम उपनामों के बारे में पूरी तरह से अद्यतन सांख्यिकीय जानकारी दी है, इसलिए यदि आप इस बारे में जानकारी की तलाश कर रहे हैं कि क्या आपका उपनाम वियतनाम में खड़ा होगा, तो हम आपको चेतावनी देते हैं कि यदि यह इस सूची में नहीं है, हाँ, आपका उपनाम वियतनामी भूमि में कुछ असामान्य होगा। हालाँकि, यदि आपका उपनाम इन 350 उपनामों में आता है, तो हमें डर है कि आपको अन्य गुणों के लिए बाहर खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ तक वियतनामी के उपनामों का संबंध है, आप काफी सामान्य होंगे

क्या आप वियतनाम के इन सभी उपनामों को जानते हैं?

यदि आप देखें, तो इस सूची में प्रत्येक उपनाम के आगे आपको एक नंबर मिलेगा। वह संख्या उन लोगों की संख्या है जो उस उपनाम को वियतनाम में रखते हैं। बेशक यह _पैस में किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दी गई आधिकारिक संख्या है, और वे खाते में वियतनामी नहीं लेते हैं, लेकिन जो लोग वर्तमान में देश में रहते हैं। तो यह संभव है कि आपको वियतनाम में एक उपनाम मिल जाए जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, वह वियतनामी नहीं है उपनाम, इससे आपको यह अंदाजा लगाने में मदद मिल सकती है कि उसी देश के कितने लोग, जहां से वह उपनाम उत्पन्न हुआ है, _पैस में आकर बस गए हैं।

उपनामों के बारे में जानकारी होने से हमें अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है, बल्कि विभिन्न देशों के इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस समय _पैस में कौन से उपनाम सबसे अधिक प्रचलित हैं, यह जानने से हमें देश की वर्तमान वास्तविकता का एक स्नैपशॉट लेने में मदद मिलती है। इस तरह, और इन आंकड़ों को पार करते हुए हमारे पास एक सौ या दो सौ साल पहले सबसे प्रचुर मात्रा में वियतनामी उपनामों के साथ वर्तमान वियतनामी उपनामों के बारे में है, हम एक विचार प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे वियतनामी समाज बदल गया है और प्रवासन के प्रभाव का स्तर हो सकता है _पैस जैसे देश में।

इसी तरह, यह पता लगाने की कोशिश करना दिलचस्प है कि पड़ोसी देशों में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले उपनामों पर वर्तमान डेटा क्या हैं, और क्या उनके कोई उपनाम समान हैं या यदि, इसके विपरीत, संयोग न्यूनतम या गैर- विद्यमान। इस तरह हम अनुमान लगा सकते हैं कि _पैस के अपने पड़ोसी देशों के साथ किस तरह के संबंध हैं, और क्या देशों के बीच गतिशीलता रही है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, वियतनाम में उपनामों पर कुछ सरल आँकड़े पहली नज़र में दिखने की तुलना में बहुत अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

क्या आप इनमें से किसी वियतनामी अंतिम नाम से हैरान हैं?

आपको क्या लगता है? क्या आपने पहले से ही _पैस के 350 उपनामों की इस सूची में देखा है जिसने आपका ध्यान खींचा है? क्या आपने कोई उपनाम याद किया है जो आपको लगता है कि _पैस में बहुत आम था, और फिर भी यह सूची में नहीं निकला है? यदि आप अन्य देशों में खोजते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से वह उपनाम मिलेगा जो आपने सोचा था कि वियतनामी था और यह वियतनाम की तुलना में किसी अन्य देश में अधिक सामान्य है। कभी-कभी डेटा हमें आश्चर्यचकित करता है, लेकिन यही हमें उपनामों के बारे में अधिक जानने के लिए प्रोत्साहित करता है और जिन कारणों से 350 सबसे आम वियतनामी उपनाम इस सूची में प्रस्तुत किए गए हैं, अन्य नहीं। हम आपको अपना शोध जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।